sk

Impresum

iSauna Design Kft.


9174 Dunaszeg
Liget u. 11.
Tel./Fax: +36 96 312 230
E-mail: info@szaunagyartas.hu

Konateľ: Balázs Csaba

Daňové číslo: 13417145-2-08

Daňové číslo platné v EU: HU 13417145

HU Bankový účet: OTP 11737007-20732756

EUR Bankový účet: 11763378-42253882

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

Štatistický znak spoločnosti : 13417145-4332-113-13

Registračné číslo v obchodnom registri. 08 09 032918

Informácie o poskytovateľovi hostingu :

Dotroll Kft.

Adresa: Budapest, Expo tér 5-7, 1101

Telefón.:06 1 432 32 32

West Invest Holding s.r.o.


929 01 Dunajská Sreda
Ulica Biskupa kondého 4577/18
Mobil: + 421/ 918 909 138
E-mail: info@luxusnesauny.sk

Konateľ firmy: Balázs Csaba

DIČ: 2023357545

IČ DPH: SK2023357545

Podnikateľské konto : ČSOB Banka

IBAN: SK72 7500 0000 0040 3025 0877

IČO: 46375651

 

Údaje poskytovateľa hostingu:

Webhouse s.r.o.

Adresa: 917 01 Trnava, Paulínska 20.

Tel.:033/29 33 500 (po - pia od 7.30 do 16.00 h)

Stránka chránená autorskými právami. Používanie, kopírovanie, distribúcia a prenos – úplne alebo čiastočne – textových a vizuálnych materiálov, obrázkových a obsahových prvkov (napr. fontov, tlačidiel, odkazov, ikon, textu, obrázkov, grafiky, loga atď.) umiestnených na webové stránky sú výhradne pre iSaunu. Je to možné použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom výrobcu.